Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Konsultacje
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 15:11
Obecnie mamy drugi tydzień.
dr Bartłomiej Gabriel
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 203
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 203
dr Anna Golec
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Tydzień I:
Sobota
godz. 14.30-15.15
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 205
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.45-17.30
pok. 205
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.45
pok. 220
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.45
pok. 220
dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
W dniu:
30.01.2018
godz. 08.45-10.15
pok. 210
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.00-09.30
pok. 210
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.00-09.30
pok. 210
dr Olga Martyniuk
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.15-13.00
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 203
dr Anna Siemionek
Przeniesione na dzień:
22.01.2018
godz. 12.00-12.45
pok. 209
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 209
dr hab. Ewelina Sokołowska
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 205
dr Kamila Stańczak-Strumiłło
dr Jolanta Sułowska
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 210
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 210
dr Dawid Szramowski
W dniu:
23.01.2018
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.05-16.50
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.45-18.00
pok. 209
dr Dariusz Wieczorek
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 209
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.00-11.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.00-11.45
pok. 209