Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 203
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 203
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 205
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 205
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-15.00
pok. 220
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 220
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 210
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 210
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 203
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 205
Tydzień I:
Czwartek
godz. 14.30-15.15
pok. 203
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 203
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.45-13.30
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 203
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 210
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 210
Tydzień I:
Sobota
godz. 14.30-15.15
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.15-14.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.25-11.10
pok. 209
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209