Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Konsultacje
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 15:11
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
dr Bartłomiej Gabriel
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.15-16.00
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.15-16.00
pok. 203
dr Anna Golec
Przeniesione na dzień:
23.04.2018
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Odwołane w dniu:
23.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Przeniesione na dzień:
24.04.2018
godz. 08.15-09.00
pok. 209
Odwołane w dniu:
24.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Odwołane w dniu:
30.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
urlop
Odwołane w dniu:
07.05.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
wyjazd służbowy
Odwołane w dniu:
08.05.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
wyjazd służbowy
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Odwołane w dniu:
24.04.2018
godz. 15.00-16.30
pok. 205
Przeniesione na dzień:
24.04.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 205
Tydzień I:
Piątek
godz. 15.00-15.45
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.45-17.30
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 205
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-14.30
pok. 220
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.30
pok. 220
dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 210
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 210
dr Olga Martyniuk
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 203
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.30-14.15
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 203
dr Anna Siemionek
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.30-13.15
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.30-13.15
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 15.00-15.45
pok. 209
prof. UG, dr hab. Ewelina Sokołowska
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.45
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.45
pok. 205
dr Kamila Stańczak-Strumiłło
dr Jolanta Sułowska
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.30-14.15
pok. 210
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.30-14.15
pok. 210
dr Dawid Szramowski
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.00
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 12.15-13.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 209
dr Dariusz Wieczorek
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 209