Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:16

dr Dariusz Wieczorek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.00-11.45
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.00-11.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie projektami

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Egzaminy i zaliczenia

 • Controlling finansowy [w]
 • grupa: N31-31
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Narzędzia controllingu [w]
 • grupa: S41-05
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Piątek 22.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-05
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-06
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje