Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.00-12.45
pok. 203
Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.00
pok. 203
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.00-12.45
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 209
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 205
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 205
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 205
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 220
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 220
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 210
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 210
W dniu:
10.12.2019
godz. 12.00-12.45
pok. 203
W dniu:
18.12.2019
godz. 10.30-11.15
pok. 203
W dniu:
08.01.2020
godz. 09.45-10.30
pok. 203
W dniu:
15.01.2020
godz. 10.45-11.30
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 203
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.15-13.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.45
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 203
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.30
pok. 210
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 209