Strona główna » Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Współpraca
Aktualizacja: Sobota, 28 stycznia 2017 roku, godz. 07:53

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego współpracuje z następującymi osobami:

  • mgr Aneta Pawłowska - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk.
  • mgr Renata Ziółkowska.
  • dr Agata Czopek-Rowińska - ekspert w zakresie wykorzystywania środków unijnych. Od 2008 roku pełni funkcję eksperta oceniającego wnioski dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także strategie wdrażania projektów innowacyjnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  • mgr Małgorzata Broniewska.

Pracownicy Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego współpracują również z jednostkami zagranicznymi, realizując tam m.in. zajęcia dydaktyczne, np. z University of Eastern Finland, Poliecnico do Porto.