Strona główna » Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
O nas
Aktualizacja: Środa, 01 lutego 2017 roku, godz. 15:09

W Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jedna osoba na etacie specjalisty ds. administracji.

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego współuczestniczy w prowadzeniu kierunku "Podatki i Doradztwo Podatkowe", który na studiach magisterskich uzyskał certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia"

Pracownicy Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego brali udział w realizacji grantów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz uczestniczą w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Badania naukowe

Badania naukowe Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  1. Ekonomiczno-Finansowych Aspektów Integracji Polski z Unią Europejską.
  2. Budowania Racjonalnego Systemu Finansów Publicznych Stanowiącego Podstawę Stabilnego, Długookresowego Wzrostu Gospodarczego.
  3. Fiskalnych Aspektów Funkcjonowania Systemu Emerytalnego.

Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego obejmuje następujące specjalności:

  1. Finanse i Ubezpieczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).
  2. Podatki i Doradztwo Podatkowe (studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia).

oraz na studiach doktoranckich.