Strona główna » Ewa Majerowska
Aktualizacja: Piątek, 12 października 2018 roku, godz. 09:32

Materiały na laboratoria i ćwiczenia dla grupy S22-01::

   Laboratorium 1                               Ćwiczenia 1

   Laboratorium 2                               Ćwiczenia 2

   Laboratorium 3                               Ćwiczenia 3

   Laboratorium 4                               Ćwiczenia 4

   Laboratorium 5                               Ćwiczenia 5

   Laboratorium 6                               Ćwiczenia 6

   Laboratorium 7  

   Laboratorium 8 

   Laboratorium 9   

Pliki do zajęć:

   mieszkania

   dane_do_lab 6

Zadania do samodzielnego rozwiązania:

  część I     część II

  przykładowe kolokwium I