Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konferencje
Aktualizacja: Poniedziałek, 04 kwietnia 2016 roku, godz. 17:16
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Sopot, 6-8.05.2015 roku »

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 6-8.05.2015 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG

Strona internetowa konferencji: http://wzr.pl/modelowanie2015

 

CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.
 
KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 
Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Archiwum konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej »

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

V KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 1-12.06.2013 roku
IV KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 23-25.05.2011 roku
III KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 27-29.05.2009 roku
II KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 28-31.05.2007 roku

Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego

I KONFERENCJA NAUKOWA połączona z obchodami Jubileuszu Profesora Teodora Kulawczuka, Leźno 30.05.2005 roku