Strona główna » Katedra Ekonometrii
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:18

prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
(+48 58) 523 14 08

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje