Strona główna » Dorota Ciołek
Prognozowanie
Modele Holta i Wintersa
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Modele Browna
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Błędy prognoz
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Zadanie domowe
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Filmy
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Wynagrodzenia
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku

Kursy_walut
»
Data publikacji: Czwartek, 24 maja 2018 roku