Strona główna » Dorota Ciołek
Dorota Ciołek
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dorota Ciołek

Stanowisko:
Adiunkt
112
(+48 58) 523 11 31

Konsultacje

W dniu:
21.10.2018
godz. 11.15-12.00
pok. 112
W dniu:
15.12.2018
godz. 13.00-13.45
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.00
pok. 112
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.00
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
  • Ekonometria
  • Modelowanie popytu konsumpcyjnego
  • Prognozowanie
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
  • Ekonometria
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych
  • Ekonometria
  • Ekonometria II
  • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekonometria [ćw]
 • grupa: S12-31
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-15
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Czwartek 06.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Czwartek 06.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Ekonometria [w]
 • grupa: N12-02
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-02
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  E
  termin drugi

 • Ekonometria II [lab]
 • grupa: S42-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie popytu konsumpcyjnego [ćw]
 • grupa: S22-21
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Czwartek 06.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Prognozowanie [ćw]
 • grupa: S32-21
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

Publikacje