Strona główna » Dorota Ciołek
Dorota Ciołek
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dorota Ciołek

Stanowisko:
Adiunkt
112
(+48 58) 523 11 31

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 112
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Modelowanie popytu konsumpcyjnego
  • Prognozowanie
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria
  • Ekonometria II
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje