Strona główna » Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dorota Buchnowska

Stanowisko:
Adiunkt
C - 29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. C-29
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. C-29

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Procesy Informacyjne w Zarządzaniu
  • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP
  • Seminarium licencjackie
  • Technologia informacyjna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Procesy Informacyjne w Zarządzaniu
  • Technologia informacyjna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Customer Knowledge Management
  • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych
  • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Informatyka ekonomiczna
  • Serwisy społecznościowe w biznesie
  • Systemy CRM
  • Systemy IT w małych przedsiębiorstwach
  • Wizualizacja danych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Strategia informatyzacji

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH:

1. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM);
2. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/ERPII);
3. Technologie mobilne w przedsiębiorstwie;
4. Analiza danych dla potrzeb wspomagania decyzji (Business Intelligence) ;
5. Marketing w Internecie;
6. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu małą firmą;
7. Nauczanie przez Internet (e-learning);
8. Serwisy internetowe - projektowanie, wdrażanie, personalizacja, ocena funkcjonowania;
9. Projektowanie i tworzenie aplikacji;
10. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych;
11. Zastosowanie TI/ICT w przedsiębiorstwach;
12. TI wspierające zarządzanie wiedzą;
13. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa;
14. Badanie wykorzystania IT/ICT w przedsiębiorstwie;
15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji;
16. Web 2.0 - wykorzystanie w komunikacji z klientami, marketingu, jako źródło informacji.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi [lab]
 • grupa: S52-05
  Piątek 18.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-06
  Piątek 18.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • grupa: S22-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N22-51
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [w]
 • grupa: S22-31
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP [WDW]
 • grupa: S24-01
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: S32-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Serwisy społecznościowe w biznesie [w]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy CRM [w]
 • grupa: S42-05
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-05
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala C-4
  E
  termin drugi

  grupa: S42-05
  Środa 27.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-4
  E
  termin trzeci

 • Wizualizacja danych [lab]
 • grupa: S42-05
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

Publikacje