Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dariusz Trojanowski

Zakład Nieruchomości

Funkcja:
Kierownik Zakładu Nieruchomości
Stanowisko:
Adiunkt
207
(+48 58) 523 14 46

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 207
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 207
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 207
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 207

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Rynek nieruchomości
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Wycena nieruchomości
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Zarządzanie inwestycjami
 • Studia podyplomowe
  • Dokumentacja procesu wyceny
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  • Plan zarządzania nieruchomością
  • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomosci w Polsce
  • Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
  • Seminarium dyplomowe
  • Uroczyste zakończenie
  • Wycena nieruchomości zurbanizowanych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • gr.: S33-21
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-22
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomosci w Polsce []
 • gr.: Wycena
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

 • Rynek nieruchomości [w]
 • gr.: S23-21
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-22
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Wycena nieruchomości [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-02
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje