Strona główna » Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Cyryl Kotyla

Stanowisko:
Adiunkt
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

W dniu:
24.09.2018
godz. 16.00-17.00
pok. 202a

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Podatki w księgach rachunkowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość podatkowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne
  • Podatki: VAT i dochodowy
  • Rachunkowość podatkowa
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

Egzaminy i zaliczenia

 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów [w]
 • grupa: S31-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-52
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-51
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne [ćw]
 • grupa: S41-21
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-21
  Piątek 29.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

 • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: S41-21
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-21
  Piątek 07.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne [ćw]
 • grupa: N41-21
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-22
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-21
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-22
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  Z
  termin drugi

 • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne [w]
 • grupa: N41-21
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-22
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-21
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-22
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

 • Podatki: VAT i dochodowy [w]
 • grupa: N41-15
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin drugi

 • Rachunkowość podatkowa [w]
 • grupa: S41-15
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-16
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 202a
  Z
  termin drugi

  grupa: S41-16
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 202a
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Niedziela 24.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie []
 • grupa: N41-15
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 13.30-19.30
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 13.30-19.30
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 13.30-19.30
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 14.15-17.45
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 14.15-17.45
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 14.15-17.45
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

Publikacje