Strona główna » Biznes i Partnerzy
Współpraca międzynarodowa
Aktualizacja: Czwartek, 09 marca 2017 roku, godz. 21:24

Katedra Informatyki Ekonomicznej jest partnerem w międzynarodowym konsorcjum MINE (Methodologies for Interactive Networked Enterprises). W projekcie obok Katedry uczestniczą pracownicy naukowo-badawczy z dziedziny informatyki ekonomicznej z następujących uniwersytetów: Aalborg University (Dania), Agder University (Norwegia), Univerity of Skővde (Szwecja), Jonkoping University (Szwecja), Kanas University of Technology (Litwa), Norwegia University of Science and Technology, University of Tampere (Finlandia).

     W 2013 roku w ramach współpracy z Oxford Uniwersity, Said Business Group (Wlk.Brytania) podjęto realizację tematu pt. Evaluation of the state and directions of development of information systems in Visegrad Group States.

Katedra Finansów Przedsiębiorstw współpracuje od początku lat dwutysięcznych z uniwersytetami w Rostocku, Rydze, , Stirling i NHH (Norwegia), Caledonian University w Glasgow, Niigata w Japonii i Regional Institute of Public Administration w Odessie (podpisana umowa o współpracy). W ramach tej współpracy  realizowane były następujące tematy badawcze:

 • instrumenty i metody oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych
 • formy realizacji właścicielskiego regulacja nadzoru korporacyjnego w krajach
  o rozwiniętej gospodarce rynkowej, Polsce i pozostałych krajach transformujących gospodarkę
 • controlling i jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Badania te są nadal prowadzone w ramach współpracy indywidualnej z Uniwersytetem w Stirling (Szkocja), Niigata (Japonia). Wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UG uczestniczy w realizacji programu współpracy naukowej z Uniwersytetem w Tarnopolu (Ukraina).

     W roku 2013 została nawiązana współpraca w zakresie nadzoru korporacyjnego z Kevinem Campbellem z Uniwersytetu w Stirling , Yoji Koyamą z Japonii oraz z prof. Wang z Tongji University w Shangaju w Chinach.

     W ramach środków przyznawanych na projekty naukowe dla młodych naukowców (lata 2012-2013) została nawiązana współpraca oraz zrealizowane były następujące tematy badawcze:

- „Kommunales Immobilienmanagement” – Hochschule fur Wirtschaft und Umwelt, Nurtingen-Geislingen (Niemcy),
- „Capital investment in the city development – comparative analysis” – Heriot Watt University (Wlk.Brytania)
- „Real Estate-Related Decisions in European Cities” -  Hochschule fur Wirtschaft und Umwelt, Nurtingen-Geislingen (Niemcy),
-  „Asset management of higher education institution” – Vienne University of Economics and Business (Austria).

Wydział Zarządzania współpracował również z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w następujących formach:

1) wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus oraz Erasmus+ z 28 uczelniami z 15 państw. W ramach umów łącznie w ciągu jednego roku akademickiego wyjazdy może realizować 65 studentów. Nauczyciele akademiccy mogą realizować wykłady w każdej z 28 uczelni. Od roku akademickiego 2015/16 wchodzą w życie kolejne 4 umowy o współpracy.
2) wymiana studentów z Valdosta University (Stany Zjednoczone) w ramach umowy podpisanej w 2013 roku.
3) organizacja przyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych zagranicznych uczelni, jako visiting teachers
4) porozumień instytucjonalnych z następującymi ośrodkami naukowymi:

 • European Research Center for Information Systems — międzynarodowe konsorcjum naukowców prowadzących wspólne badania w zakresie systemów informatycznych;
 • BSVCBaltic Sea Virtual Campus - wspólna infrastruktura edukacyjna, konsorcjum składające się z ponad dwudziestu instytucji obszaru Morza Bałtyckiego;
 • EDEN - platforma wymiany poglądów, koncepcji i doświadczeń w zakresie
  e-learningu i  nauczania na odległość;
 • Information Systems Academic Heads International - międzynarodowe stowarzyszenie katedr informatyki ekonomicznej.
 • EPAMA (Enterprise Performance Analysis – Management Assessment)         - wspólny projekt University of Gotland, Stockholm School of Economics w Rydze, University of Latvia, Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, University of Tartu i Uniwersytetu Gdańskiego

projekt AEGIS „Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” w ramach VII Programu Ramowego UE