Strona główna » Katedra Bankowości
Badania naukowe i projekty
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 14:05

Zainteresowania Katedry Bankowości dotyczą tematyki związanej z :

 • funkcjonowaniem banków komercyjnych,
 • bankowością centralną,
 • polityką pieniężną i rynkiem pieniężnym
 • bankowością inwestycyjną,
 • rynkami finansowymi,
 • nadzorem finansowym i skonsolidowanym,
 • szczegółowo określonymi blokami tematycznymi związanymi z podziałem rynków finansowych,
 • finansami międzynarodowymi,
 • zarządzaniem ryzykiem kredytowym,
 • venture capital,
 • zarządzaniem ryzykiem bankowym,
 • rynkiem instrumentów pochodnych,
 • rynkiem kapitałowym,
 • inwestowaniem na rynkach kapitałowych,
 • portfelem inwestycyjnym,
 • ryzykiem projektów inwestycyjnych,
 • bankowością hipoteczną,
 • globalnym kryzysem gospodarczym,
 • zarządzaniem kryzysowym,
 • integracją europejskich rynków finansowych,
 • pośrednictwem i dworactwem finansowym,
 • bankowością elektroniczną,
 • finansowaniem inwestycji proekologicznych.