Strona główna » Katedra Bankowości
Publikacje
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 14:05

Pracownicy Katedry są autorami i współautorami wielu książek i artykułów naukowych. Do najważniejszych książek w ostatnich latach należy zaliczyć:

  • L. Pawłowicz, J.K. Bielecki (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, wydanie II, CeDeWu, Warszawa 2015
  • E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011
  • J. Gwizdała, Ryzyko w działalnoœci banku komercyjnego, Wyd. UG, Sopot 2011
  • K. Śledzik, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, FRUG, Gdańsk 2011
  • E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2009
  • E. Ostrowska Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005
  • B. Lepczyński (red.) Bankowoœć detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2005
  • L. Pawłowicz (red.) Ekonomika Przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane. Oddk, Gdańsk 2005