Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Aktualizacja: Środa, 22 sierpnia 2018 roku, godz. 23:41

Szanowni Studenci

Uprzejmie proszę starostów/przedstawicieli grup, kóre mają ze mną zajęcia (ćwiczenia i/lub wykłady) w sem. zimowym r.a. 2018/2019 o niezwłoczny kontakt mailowy w celu odbioru materiałów dydaktycznych niezbędnych na pierwsze zajęcia. Bardzo proszę o przesłanie mi Państwa grupowego adresu e-mailowego (lub kontaktu do starosty/przedstawiciela grupy, który przekaże materiały pozostałym studentom).

Bardzo proszę o posiadanie na każdych zajęciach WYDRUKOWANYCH materiałów dydaktycznych (a nie w wersji elektronicznej!) do kolejnych realizowanych tematów. Obowiązkowe jest posiadanie na ćwiczeniach wydrukowanych treści zadań!

Brak materiałów dydaktycznych (w szczególności treści zadań) na ćwiczeniach uznaję za nieprzygotowanie studenta do zajęć, co skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń!

 

dr Anna Kamińska-Stańczak

(adres e-mail: a.kaminska-stanczak@wp.pl)