Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Aktualizacja: Środa, 21 lutego 2018 roku, godz. 20:00

Szanowni Studenci!

Uprzejmie proszę studentów ze wszystkich moich grup w sem. letnim r.a. 2017/2018, tj.:

(PiDP) S14-01, S14-02, N14-01

(IiE) S22-21, S22-32 ,S22-41, S22-51

(FiR) S41-16, N11-04

(Zarz) N43-11

o niezwłoczny kontakt mailowy w celu odbioru materiałów dydaktycznych niezbędnych na pierwsze zajęcia (wykłady i ćwiczenia) w sem. letnim. Bardzo proszę o przesłanie mi Państwa grupowego adresu mailowego (lub kontaktu do przedstawiciela grupy, który przekaże materiały pozostałym studentom).

Bardzo proszę o posiadanie na każdych zajęciach WYDRUKOWANYCH materiałów dydaktycznych (a nie w wersji elektronicznej!) do kolejnych realizowanych tematów. Obowiązkowe jest posiadanie na ćwiczeniach wydrukowanych treści zadań!

Brak materiałów dydaktycznych (treści zadań) na ćwiczeniach uznaję za nieprzygotowanie studenta do zajęć, co skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń!

 

Anna Kamińska-Stańczak