Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak
Aktualizacja: Piątek, 09 marca 2018 roku, godz. 12:41

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
26.06.2018
godz. 13.00-14.30
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki rachunkowości finansowej podmiotów gospodarujących, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli. Rozdział badawczy pracy powinien bazować na danych empirycznych pozyskanych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych podmiotu gospodarującego. Przykładowymi obszarami tematycznymi prac są m.in.:
1) pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wybranych kategorii prawa bilansowego,
2) kategorie kształtujące wynik finansowy podmiotu gospodarującego,
3) sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących.
Prace mogą dotyczyć przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Szczególnie mile widziane są także prace dotyczące jednostek sektora pozarządowego (np. fundacji, stowarzyszeń i in.). 

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N14-01
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N11-04
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S14-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S14-02
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [w]
 • grupa: S22-21
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-51
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S14-01
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S14-02
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-21
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-41
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-51
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • grupa: S41-16
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: N31-51
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje