Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak
Aktualizacja: Piątek, 09 marca 2018 roku, godz. 12:41

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
07.04.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 201
W dniu:
27.05.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 201
W dniu:
02.06.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 201
W dniu:
03.06.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 201
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. C-1
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki rachunkowości finansowej podmiotów gospodarujących, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli. Rozdział badawczy pracy powinien bazować na danych empirycznych pozyskanych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych podmiotu gospodarującego. Przykładowymi obszarami tematycznymi prac są m.in.:
1) pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wybranych kategorii prawa bilansowego,
2) kategorie kształtujące wynik finansowy podmiotu gospodarującego,
3) sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących.
Prace mogą dotyczyć przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Szczególnie mile widziane są także prace dotyczące jednostek sektora pozarządowego (np. fundacji, stowarzyszeń i in.). 

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • gr.: S22-32
  Czwartek 17.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N11-04
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-41
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • grupa: S23-04
  Piątek 26.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-07
  Piątek 26.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Sobota 27.01.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Sobota 27.01.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 201
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-07
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 201
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-03
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-06
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • gr.: S41-16
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-11
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje