Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska
Aktualizacja: Czwartek, 15 marca 2018 roku, godz. 21:44

Konsultacje: 

tydzień I Wtorek godz. 13.00-13.45
tydzień I Środa godz. 15.00-15.45
tydzień II Wtorek godz. 09.00-09.45
tydzień II Środa godz. 16.45-17.30

Egzaminy poprawkowe:

Studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji, zgłaszają się indywidulanie na zaliczenia/egzaminy poprawkowe w terminie konsultacji - wyłącznie w czasie obowiązywania ww. przedłużenia.
Dodatkowy termin konsultacji dla studentów niestacjonarnych: 17.03.2018, g. 10.30-11.15