Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska
Aktualizacja: Sobota, 23 grudnia 2017 roku, godz. 16:40

Uwaga: w dniach 12-22.12.2017 wszytskie zajęcia i konsultacje zostaja odwołane z powodu choroby. Za niedogodności przepraszam.
Konsultacje zostaną wznowione w styczniu 2018 zgodnie z harmonogramem. 

Attention: 12-22/12/2017 all classes and office hours are cancelled due to ilness. Sorry for inconvenience.
The office hours will be resumed in January 2018 according to the schedule. 

Dodatkowe konsultacje (additional office hours):

12.11.2017, 18.30-19.15, B34

10.12.2017, 11.15-12.00, B34

16.12.2017, 15.00-15.45, B34 cancelled/odwołane, UWAGA! Zajęcia przełożone na styczeń. 

17.12.2017, 9.00-9.45, B34 cancelled/odwołane, UWAGA! Zajęcia w zastępstwie prowadzi dr. K. Kowalke

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy. Będę odpwoieadać w miarę możliwości. / In case of emergenty, please contact via e-mail. I will be answersing as soon as possible.