Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska
Aktualizacja: Niedziela, 21 stycznia 2018 roku, godz. 21:26

Inwestycje infrastrukturalne

Dodatkowy wykład odbędzie się w dn. 16.01, g. 9.45-11.15., sala c20. Tematem spotkania będzie rozwój gospodarczy Gdańska i projekty infrastrukturalne realizowane przy wsparciu InvestGda . Warto zapoznać się z informacjami na stronie firmy. 

Uwaga: Uzupełniłam materiały o nową sekcję: spotkania z ekspertami (dot. wyłacznie studentów stacjonarnych). Dodałam nowy art. nt. zrównoważonego rozowju. Przypominam o konieczności przestudiowania wskazanego poniżej materiału przed ostatnimi ćwiczeniami. 

ESEJ 4 oraz wyjaśnienia dot. zamiany punktów /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/2018-01-18%20Esej%204%20i%20wyjasnienia%20dot.%20zamiany%20punktow.pdf

Informacje organizacyjne (zaliczenie w trybie alternatywnym wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych, również WDW): 

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/2017%20INFRA%20organizacja.pdf

Literatura wprowadzająca ( dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych):

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/01%20Ratajczak%202005%20Infrastruktura%20a%20wzrost%20i%20rozw%C3%B3j%20gospodarczy_83-102.pdf (dot. zagadnienia 1 cz.1)

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/01%20Ratajczak_Prywatyzacja%20i%20deregulacja%20w%20sferze%20infrastruktury71-90.pdf (dot. zagadnienia 1 cz.1)

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/02%20INFRA_AWF_CeDeWu_01%2C%20p.%20122-138%20.pdf (dot. zagadnienia1 cz.2) SAMODZIELNIE DOCZYTAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NT. OPCJI ORGANIZACJI INFRASTRUKTURY!

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/02%20Wojewnik_Zasady%20finansowania%20inwestycji%20.pdf (dot. zagadnienia 1 cz. 2) SAMODZIELNIE DOCZYTAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NT. ZASAD FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY!

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/CW_Szot%202011%20Studium%20wyk%20jako%20narzedzie%20zarzadzania%20ryzykiem%20w%20projektach%20infastr.pdf (dot. zagadnienia 2 oraz ćwiczeń)

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/CW_%20Analiza%20ekonomiczna_fragment%20poradnika%20EFRR.pdf ((dot. zagadnienia 2 i 3, ćwiczenia) MATERIAŁ OBOWIĄZKOWY DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZED OSTATNIMI ĆWICZENIAMI

NOWE (2018-01-16): /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/03%20Dabrowski_Zrownowazony%20rozwoj%20nowym%20paradygmantem.pdf

Dodatkowa literatura:

Biała Księga Infrastruktury, 2013 (dot. zagadnienie 1)
http://zmpd.zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-ZMPD-3322-4902-6841.Biala_Ksiega_Inicjatywy_dla_Infrastruktury.pdf
(warto przeczytać: Słowo wstępne, Wpływ infrastruktury na rozwój gospodarczy, Rekomendacje)

Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych (dot. zagadnienei 1 i 2)
http://www.kep.uni.lodz.pl/ewakusidel/index/materialy/zarzadzanie_projektami/podrecznik_infrastruktura.pdf (warto przeczytać: Definiujemy cele ewaluacji projektów infrastrukturalnych; Określamy obszar i zakres ewaluacji projektu infrastrukturalnego)

P. Frączek (2010). Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 17, 314-324, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/24.pdf (dot. efektu NIMBY)
 
R. Bęben, Marcinkowski T., Papis O., Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014, http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_1_17.pdf (dot. analizy interesariuszy)

Spotkania z ekspertami

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/INFRA%20Ekspert%20Centra%20uslug%20biznesowych.pdf

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/INFRA%20Ekspert_Rewitalizacja.pdf

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/INFRA%20Ekspert%20GARG.pdf

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/INFRA%20Ekspert_Odpady.pdf

Lab. 06 Studia stacjonarne

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/06%20stud%20Model%20komputerowy%20studium%20wykonalnosci%20parking.xls  (2018-01-16)

Lab. Studia niestacjonarne

/anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/Model%20komputerowy%20studium%20wykonalnosci%20parking%20formularze.pdf

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Zadanie dla chętnych: /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/2018-01-09%20zadanie%20dla%20obecnych%20ANPV.pdf .
Data umieszczenia 2018-01-09. Termin wykonania 2018-09-12.

Na zaliczenie można mieć kartkę z zapisanymi odręcznie wzorami (nie kserokopie!), bez interpretacji i opisów pod wzorami. 

Informacje organizacyjne

studia stacjonarne /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/2017%20Ocena%20efektywnosci%20ORGANIZACYJNE.pdf

studia niestacjonarne /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/SN%202017%20Ocena%20efektywnosci%20ORGANIZACYJNE.pdf

A. Wojewnik-Filipkowska, Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2007 (Projekty inwestycyjne - wprowadzenie, s. 1-18) /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/AWF_CeDeWu_1-18.pdf

Opłacalność i efektywność http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_34.pdf  

SN 2018-01-21 /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/Metody_STUD%281%29.xlsx