Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst (studia płatne w języku angielskim)

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S23-03
  Środa 10.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Piątek 12.01.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Piątek 12.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-01
  Wtorek 23.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Wtorek 23.01.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-03
  Środa 24.01.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-01
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-02
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-03
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-04
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-05
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-06
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-07
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-08
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: N31-31
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S51-05
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-06
  Piątek 09.02.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

Publikacje