Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Seminarium magisterskie
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zastosowania analizy ekonomicznej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: N21-53
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 13.30-16.45
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 09.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Niedziela 09.09.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-31
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-41
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-21
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-31
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.00-10.30
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: N31-31
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala p-209
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • grupa: S51-05
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-209
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowania analizy ekonomicznej [ćw]
 • grupa: N51-05
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowanie analizy ekonomicznej [I poł. sem. ćw]
 • grupa: S51-05
  Wtorek 10.04.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Wtorek 10.04.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

Publikacje