Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
23.04.2018
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Odwołane w dniu:
23.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Przeniesione na dzień:
24.04.2018
godz. 08.15-09.00
pok. 209
Odwołane w dniu:
24.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Odwołane w dniu:
30.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
urlop
Odwołane w dniu:
07.05.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
wyjazd służbowy
Odwołane w dniu:
08.05.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 209
wyjazd służbowy
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zastosowania analizy ekonomicznej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: N21-53
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N21-31
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 13.30-16.45
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowania analizy ekonomicznej [ćw]
 • gr.: N51-05
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowanie analizy ekonomicznej [I poł. sem. ćw]
 • grupa: S51-05
  Wtorek 10.04.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Wtorek 10.04.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

Publikacje