Strona główna » Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Czwartek, 07 czerwca 2018 roku, godz. 22:19

MONOGRAFIE:

1. A.A. Szpitter, "Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji", Wyd. UG, Gdańsk 2013. 

2. A.A. Szpitter, "Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji - ujęcie fraktalne", Wyd. UG, Gdańsk 2014. 

3. B. Nogalski, A.A. Szpitter, M. Jabłoński, "Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego", Wyd. UG, Gdańsk 2016.

4. B. Nogalski, A.A. Szpitter, J. Brzóska, "Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce", Wyd. UG, Gdańsk 2017.

5. A.A. Szpitter, "Metodyki zarządzania projektami stosowane przez Project Managerów u operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce. Studium empiryczne", Wyd. UG, Gdańsk 2018.