Strona główna » Agnieszka Szpitter
Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Czwartek, 25 stycznia 2018 roku, godz. 22:32

dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. nadzw.

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
408
(+48 58) 523 14 42

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.45-15.15
pok. 408
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.45-15.15
pok. 408

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie projektami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Techniki mierzenia procesów pracy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Techniki mierzenia procesów pracy
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje