Strona główna » Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Niedziela, 14 maja 2017 roku, godz. 21:28

SPECJALIZACJA DYDAKTYCZNA: 

1. Zarządzanie projektami 
2. Nauka o organizacji 
3. Techniki mierzenia procesów pracy

4. Koncepcje zarządzania

   Podręcznik akademicki:

M. Czerska, A.A. Szpitter (pod red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, CH Beck, Warszawa 2010.