Strona główna » Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Środa, 14 czerwca 2017 roku, godz. 00:08

SEMINARIA DOKTORSKIE:

Obszary badawcze i zakres tematyczny seminarium doktorskiego: 
                       

1. Zarządzanie projektami i procesami (w tym tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami, dojrzałość projektowa organizacji oraz procesy biznesowe, dojrzałość procesowa, przepływy wiedzy, przepływy pracy, BPR, BPM, modelowanie procesów biznesowych BMPN 2.0, architektura procesów biznesowych, etc.) 

2. Innowacje zarządcze (w tym innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, NPD, etc.)

3. Zarządzanie strategiczne (w tym konkurencyjność, modele biznesowe, strategie biznesowe, przewaga konkurencyjna etc.)