Strona główna » Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Czwartek, 07 czerwca 2018 roku, godz. 22:18

SEMINARIA DOKTORSKIE:

Obszary badawcze i zakres tematyczny seminarium doktorskiego: 
                       

1. Zarządzanie projektami  (w tym: tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami, dojrzałość projektowa organizacji, metodyki zarządzania projektami, etc.) 

2. Zarządzanie procesami (w tym: procesy biznesowe, dojrzałość procesowa, przepływy wiedzy, przepływy pracy workflow, Business Process Management, modelowanie procesów biznesowych BPMN 2.0, architektura procesów biznesowych, etc.) 

3. Innowacje zarządcze (w tym: innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, innowacje procesowe, NPD, etc.)

4. Zarządzanie strategiczne (w tym: konkurencyjność, strategie biznesowe, przewaga konkurencyjna, modele biznesowe, etc.)