Strona główna » Agnieszka Szpitter
Aktualizacja: Środa, 06 czerwca 2018 roku, godz. 16:40

ROZWÓJ NAUKOWY:

Specjalizacja naukowo-badawcza:

1. Zarządzanie projektami
2. Zarządzanie procesami biznesowymi 
3. Innowacje zarządcze i produktowe 
4. Strategie biznesowe 


Stopień naukowy doktora (29.06.2006) za rozprawę pt.: "Strategia marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przdsiębiorastw sektora browarniczego" (Indywidualna nagroda JM Rektora UG za rozprawę doktorską)


Stopień naukowy doktora habilitowanego (24.06.2014) za dwie monografie naukowe pt.:  
                             /1/ 
"Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji"
                             /2/ "Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji - ujęcie fraktalne" 

Autorstwo ponad 80 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, francuskim

Zrealizowane projekty naukowe:

1. KBN - Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  
2. NCN - Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji  
3. NCN - Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej  

 

Realizowane projekty stosowane dla praktyki i naukowe:

1. NCBIR - Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej  http://wzr.pl/projekt/  
2. NCN - Strategiczny wymiar zdolności dynamicznych polskich przedsiębiorstw  

 

Prace wdrożeniowe:

1. Wdrożenie dotyczące usprawnienia procesu realizacji dostaw inwestorskich 

2. Wdrożenie dotyczące usprawnienia procesu realizacji projektów inwestycyjnych - w trakcie realizacji


Odbyte staże zagraniczne:

1. Francja III-V.2012r. 
2. Francja III-IV.2015r.